Dette skal du være opmærksom på ved fyring af ansat

Dette skal du være opmærksom på ved fyring af ansat

januar 13, 2020 Slået fra Af admini

Der er mange regler, du skal være opmærksom på, når du har ansatte i din virksomhed. Nogle af reglerne handler om fyring. Der er strenge regler for, hvornår og hvordan du må fyre en ansat. Der er også regler for, hvordan du må forholde dig efter fyringen.

Overholder du ikke reglerne, så risikerer du en stor ekstraregning. Det kan altså godt betale sig at sætte sig lidt ind i reglerne.

Fyring af ansat

Du må fyre en ansat, når der er en god grund til det. Det er op til dig som arbejdsgiver at kunne bevise, at der har været en god grund. At medarbejderen er blevet gravid eller for gammel er ikke en god grund. Du må ikke forskelsbehandle på baggrund af sådan nogle ting. Heller ikke race, religion, køn eller politiske tilhørsforhold er gode grunde til fyring. Det er fx besparelser til gengæld.

Når du skal fyre en ansat, skal du også altid huske at overholde, hvad der er fastsat i vedkommendes ansættelseskontrakt. Der kan være skrevet om opsigelsesfrist og andet. Der er dog andre, generelle regler, der også skal overholdes.

Ofte kan det være en god idé at få en advokat med indover, så du er sikker på at gøre det rigtigt. På juf.dk kan du finde en advokat, der kan hjælpe dig med fyringen.

Efter fyring af ansat

Når du har fyret en medarbejder, og du gerne vil ansætte en ny i samme stilling, så skal du være opmærksom. Her er der også regler, du ikke har lyst til at bryde.

Du må ikke bare skifte dine medarbejdere ud, som du har lyst til. Når du fyrer, skal der være en god begrundelse, og du kan ikke kort efter foretage dig noget, der modsiger den begrundelse. Du kan altså ikke fyre en ansat på grund af besparelser, og så en måned efter ansætte en ny.

Hvad du præcis må og ikke må, er det en god idé at få advokathjælp til. En advokat kan blandt andet hjælpe dig med at undgå situationer, hvor du skal betale godtgørelse.