Hvad er coaching? Læs her hvordan det kan hjælpe virksomheden.

Hvad er coaching? Læs her hvordan det kan hjælpe virksomheden.

august 9, 2020 Slået fra Af admini

Coaching er oppe i tiden, og absolut noget godt, vil de fleste mene, men hvad er det, og hvordan ligner det, det som vejledere og rådgivere allerede gør?

Nu kom så en bog om coaching skrevet af en civiløkonom, som på kort form forklarer hvad coaching er, og hvordan det ligner og adskiller sig fra andre hjælpestrategier.

I den første del gøres der på udmærket vis rede for noget af den filosofiske baggrund –  ligheder og forskelle mellem den filosofi der kendes fra Sokrates og Kierkegaard.  I oversigtsform redegøres der for lighedspunkter og forskelle mellem forskellige psykologiske terapiformere som kognitiv terapi, klientcentreret terapi og løsningsfokuseret terapi.

Forskellige retninger indenfor rådgivning og vejledning sættes også i relation til coaching, som f.eks. konsultation, supervision, rådgivning og mentoring.

Coaching har hentet tankegods og metoder fra mange forskellige retninger og lavet en sammenkogt ret, som har til formål at frigøre potentialer, således at den der bliver coachet sættes  i stand til at skabe resultater for sig selv og for sin arbejdsplads.

Denne bog retter sig først og fremmest til ledere og konsulenter. Coaching beskrives som et kraftfuldt værktøj, som kan give mere glæde og mening i hverdagen – og hvem ønsker ikke det.

Ejer du en servicevirksomhed? Følg med i branchen her

Coaching-færdigheder

I del 3 og 4 om coaching -færdigheder og -metoder gennemgås en del velkendt stof for vejledere, der har en grundlæggende vejlederuddannelse og kender til Carl Rogers og Egans metoder. Det drejer sig om aktiv lysning, handlings- og læringsfokus, samt brug af intuition. De forskellige færdigheder illustreres udmærket med eksempler fra arbejdsliv og hverdagsliv. Her beskrives forskellige metoder, som brainstorm, mindmapping, refleksionsopgaver, tænkehatte.  Der er beskrivelser af en række øvelser, en del er velkendte fra f.eks. AMUs kurser i personlig udvikling og andre vejledningskurser.

Alt i alt en grundig, men også lettilgængelig bog om coaching. En del danske psykologer og andre, som bedriver coaching vil nok savne det systemiske perspektiv og de systemiske spørgsmålstyper, som er meget anvendt i den bedre del af den danske coaching.

Forfatteren til denne bog har også en uddannelse fra San Francisco, hvorfra hun er certificeret som Coach.