Karrierevejledning for virksomheder

Karrierevejledning for virksomheder

november 12, 2019 Slået fra Af admini

Publikationer af interesse for karriere-vejledere

Om vejledningsmetoder og praksis

Vejledning i samspil – Evaluering og dokumentation af efterskolens vejledning
af Rie Thomsen og Ulla Højmak Jensen

udg.af Schultz

Bogen giver svar på tre spørgsmål, nemlig
Hvordan tilrettelægger efterskolerne uddannelses- og erhvervsvejledning?
Hvordan oplevere unge vejledningsprocessen?
Hvordan udvikles og kvalificeres vejledning, så efterskolerne udnytter det særlige vejledningsrum?

Få råd til uddannelse
Udgivet af VUS-konsulenterne (www.vuskonsulenterne.dk)

Publikationen retter sig mod virksomhederne og er en hjælp til at finde midler til efteruddannelse af medarbejderne. Det kan dreje sig om en systematisk kompetenceudvikling i både offentlig og privat virksomheder
• til at der bliver gjort en særlig indsats ved fusioner eller afskedigelser
• til omskoling af ansatte, der ikke på sigt kan varetage samme jo
• til at modvirke fysisk og psykisk nedslidning
• til at give nyt personale de rigtige kvalifikationer

Vejledningsportfolie -en arbejdsform til dokumentation af udvikling af vejlederpraksis
af Trine Hinchely Harck

Portfolio-metoden beskrives som planlægnings- og evalueringsmetode samt som redskab til læring i organisationen. Bogen giver konkrete bud på, hvordan man arbejder med vejleder portfolio og giver eksempler på skabeloner til brug i portfolioen.

Next practice i UU-vejledning – netværksorienteret udvikling
af Magnus Balslev Jensen og Kenneth Salomonsen
Udgivet af DEA (www.dea.nu)

På baggrund af undersøgelser i nogle udvalgte kommuner præsenteres der i publikationen en række anbefalinger til aktørerne i UU-centrene. Det handler først og fremmest om organisatoriske udviklinger og udvikling af netværk i de enkelte lokalområder. Der lægges dog også op til at vejlederne skal koncentrere sig om det egentlige vejledningsarbejde og ikke overbelastes med administrative pligter.

Ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelse
Udg. af Undervisningsministeriet

Publikationen er fra 2010, så det er tvivlsomt om de mange gode intentioner er ”fugle på taget”, eller noget der er ført ud i livet. Den beskriver en række udviklinger og tværgående samarbejder mellem forskellige skoleformer. Der er en omfattende kommenteret litteraturliste over relevante projekter og publikationer om ny mesterlære og andre praktiske veje til erhvervsuddannelser.

Vejledningsdidaktik
red. af Peter Plant, Grethe Fogh Nielsen og Finn Thorbjørn Hansen
Udg. af Schultz Forlag

Denne bog er først og fremmes for de vejledere, som er teoretisk interesserede. Især de, der har en baggrund i en pædagogisk uddannelse, vil have udbytte af bogen. Den er klart skrevet til studerende på masteruddannelsen, hvor der jo kræves at man ikke blot kan vejlede, men også at man kan gøre rede for hvorfor, man vejleder som man gør.

Den består af en række lærde artikler, som ser vejledningen fra forskellige vinkler og benytter tanker og forskning fra mange forskellige discipliner. Dermed viser bogen med al tydelighed er karrierevejledning er et tværfaglig emne, som henter sin teoretiske baggrund fra mange forskellige kilder.

Didaktikbegrebet er først og fremmest kendt for pædagogisk forskning. Forfatterne af artiklerne i bogen er også først og fremmest underviser og forskere, hvilket stilen i artiklerne bærer præg af. Hver artikel afsluttes med en lang litteratur- og referenceliste, som klart viser hvilken baggrund den enkelte forfatter har. Her filosofisk litteratur, samfundsvidenskabelig litteratur, forskningsmetodisk litteratur, klassisk pædagogiske værker + også den mere sparsomme litteratur om karrierevejledning.

Det er ikke en bog man læser på sengekanten, men for den vejledningsstuderende kan der være mange nye perspektiver at hente i denne bog.